Gizlilik Siyasəti Pin Up Azerbaycan                            

İnternet vasitəsi ilə oyun platformasında şəxsi hesab yaradaraq, kazino xidmətlərinin istifadəçiləri öz şəxsi məlumatlarını təqdim edirlər. Bu məlumatları Pin Up 306 işçiləri əldə edəcəklər. Eyni zamanda, oyunçular saytda verilən kisilik siyasəti ilə razılaşırlar. Qısaca olaraq nə olduğu və nə üçün lazım olduğu haqqında danışaq.

Alınan mə’lumatdan istifadə etməklə verilənlərin yaradılması

Gizlilik siyasəti adlı hüquqi sənəddə qumar qurumunun idarəsi müştərilər haqqında hansı məlumatları topladığını, ondan necə istifadə etdiyini və üçüncü şəxslərin girişindən qoruduğunı izah edir.

Pin Up kazinosunun xidmətlərindən istifadə edərək, oyunçular öz şəxsiyyətləri haqqında aşağıdakı məlumatları, eləcə də oyun portalının işçilərinin toplaya və emal edə biləcəkləri digər məlumatları ötürürlər:

  • Oyun profilinin yaradılması prosesində verilən şəxsi məlumatlar, habelə hesabda edilən dəyişikliklər;
  • Hər hansı bir planın məlumat xarakterli mesajlarında, o cümlədən ani messencerlərdə onlayn söhbət, elektron poçt və ya kanallardan istifadə etməklə yazışmalarda verilən məlumatlar;
  • Kazinonun internet səhifəsindən istifadə etməklə həyata keçirilən maliyyə əməliyyatları barədə məlumat;
  • İnternet rabitə vasitəsilə əldə edilə bilən xidmətin istifadəçisinin avadanlıq və proqram təminatının sistem konfiqurasiyası haqqında məlumat.

Kukilərin istifadə qaydaları da, onlar da, onlar kimi, onlar üçün nəzərdə tutulub. Onlar qeydiyyatdan keçmiş istifadəçiləri tanımaq üçün istifadə olunur. Həmçinin hesab məlumatlarını saxlamağa imkan verir. Bu, bir neçə təkrarlanan məlumat girişlərindən qaçmağa kömək edir.

Gizlilik siyasəti təminatlarına əsasən, müştəri öz brauzerində kukilərin saxlanılması seçimini qeyri-fəal edə bilər. Lakin bu halda saytın müəyyən komponentlərinə qeyri-mümkün olacaq.

Verilənlərin işlənməsi

Təşkilat istifadəçilərə şəxsi məlumatların toplanmasının əsas məqsədləri, habelə onların işlənməsi üsulları barədə məlumat verməyə borcludur. Beləliklə, “Pin Up” oyun portalının şəxsi məlumatlarından istifadə etmək üçün “Pin Up” oyun portalının şəxsi məlumatlarından istifadə etmək üçün nəzərdə tutlnması üçün nəzərdə tutl:

  • Şəxsi hesablara kəsintisiz girişin təmin edilməsi;
  • Göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin daim yaxşılaşdırılması;
  • İctimai sahədə ola biləcək nəşrlərin formalaşdırılması məqsədilə oyunçuların identifikasiyası: reytinq və ya mövqelərdə mövqe;
  • İstifadəçinin meyllərinə ən yaxşı cavab verən ən məqbul reklam təkliflərinin seçilməsi;
  • Göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı dəyişikliklər və ya yenilənmələr, habelə veb resurs haqqında hər hansı digər məlumatların vaxtında təqdim edilməsi barədə məlumat vermək.

Beləliklə, şirkət mövcud müştərilərlə ünsiyyətin ən effektiv kanallarını təşkil etməyə çalışır.

İdarə bütün şəxsi məlumatları məxfi saxlamağı və üçüncü şəxslərə ötürməməyi öz öhdələrinə götürüb. Şəxsi məlumatların açıqlanmasının yeganə səbəbi gizlilik siyasəti ilə bağlı müəyyən edilmiş hallar ola bilər. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının əmrlərinə və ya qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmasının təmin edilməsi zərurətindən danışa bilərik.

Sənədə dəyişikliklər

Şəxsi məlumatları toplayan və emal edən təşkilat belə məlumatların saxlanılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydalarında baş verən bütün dəyişikliklər barədə istifadəçilərə məlumat verməyə borcludur. Pin Up casinonun veb-resursunda, xüsusi olaraq, hər zaman ictimaiyyətə təqdim olunan, yəni, xüsusi ilə istifadə olunan, 100-dən çox veb-səhifənin olduğu kimi, bu casinonun indiki versiyasında isə, xüsusi olaraq, istifadə olunur.

Xidmətin müştəriləri də saytda mövcud olan vasitələrdən istifadə edərək qeyd olunan şəxsi məlumatları dəyişmək hüququna malikdirlər.

Əlaqə Təfərrüatı

Pin Up oyun portalının istifadəçisi şəxsi məlumatların toplanması və saxlanılması ilə bağlı məsləhət ala bilər. Bunun üçün siz dəstək xidmətinin onlayn çatlarından istifadə edə və ya gizlilik siyasətinin aktual versiyasında göstərilən e-mail ünvanına e-mail göndərə bilərsiniz.